Аспірант КНУ: Info Day

Запрошуємо аспірантів першого року навчання на захід Аспірант КНУ: Info Day, що відбудеться 15 жовтня (четвер) з 15.00 до 16.30 на платформі «KNU Education Online» за посиланням

Презентації учасників:
Аспірантура КНУ імені Тараса Шевченка: кількісні та якісні показники
О.І. Жилінська, проректор з наукової роботи Університету, доктор економічних наук, професор
Корисні інструменти для аспіранта від науково-дослідної частини
Г.М. Тостанова, начальник НДЧ Університету, доктор біологічних наук, професор
PhD, аспірантура, ад’юнктура: інформаційний пакет
А.О. Ткачук, начальник відділу підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів Університету, доктор філософії
Академічна доброчесність як визначальний принцип дослідницької діяльності аспіранта
Н.В. Караульна, вчений секретар Науково-дослідної частини Університету, кандидат філософських наук
Можливості академічної мобільності для аспірантів
Л.С. Соболєвська, начальник відділу академічної мобільності Університету, кандидат філософських наук
Рада молодих вчених КНУ: можливості та перспективи для аспірантів Університету
В.С. Москвіна, голова Ради молових вчених Університету, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник хімічного факультету
Сервіси наукової бібліотеки ім. М. Максимовича по роботі з цифровими інструментами для наукової комунікації
М. А. Назаровець, керівник Служби інформаційного моніторингу Наукової бібліотеки ім. М.Максимовича Університету

Відео-трансляція заходу відбувалась на сторінці Центру інноваційного розвитку КНУ імені Тараса Шевченка

Download the PDF file .