Зміни до Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії

Шановні колеги!

З 29 жовтня 2020 р. набула чинності постанова Кабінету Міністрів України № 979 від 21.10.2020 року “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 567 і від 6 березня 2019 р. № 167”.

Звертаємо Вашу увагу, що цією Постановою внесено низку суттєвих змін до Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, зокрема:

– Експеримент продовжено до 30 червня 2021 року;

– здобувачі, які закінчили аспірантуру, мають право захистити дисертацію протягом шести місяців після відрахування з аспірантури;

– до публікації у виданнях держав ЄС та ОЕСР прирівняно публікацію у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України категорії “А” або закордонних WoS чи Scopus виданнях;

– якщо у ЗВО, в якому відбувалася підготовка здобувача, не має можливості провести попередню експертизу, то до МОН України вже звертатись не потрібно. Заклади вищої освіти вирішують це питання лише між собою шляхом узгодження у письмовій формі (листування);

– пропозиції щодо кандидатур рецензентів подає до вченої ради структурний підрозділ, в якому буде проведено попередню експертизу дисертації;

– пропозиції щодо формування складу ради (голова + рецензенти + опоненти) подає структурний підрозділ, в якому здійснювалася попередня експертиза дисертації;

– захист можна проводити з використанням засобів відеозв’язку;

– таємне голосування при проведенні захисту з використанням засобів відеозв’язку має проходити за допомогою програмних засобів/ ресурсів, що забезпечують анонімність та ідентифікацію всіх учасників голосування;

– дисертацію в друкованому вигляді до УкрІНТЕІ подавати не потрібно.

Download the PDF file .