Опитування “Використання ресурсів електронних баз даних у науковій та інноваційній діяльності”

Міністерство освіти і науки проводить опитування на тему: «Використання ресурсів електронних баз даних у науковій та інноваційній діяльності».

Заповнити анкету можна до 23 жовтня 2020 року.

До участі в опитуванні насамперед запрошуються працівники закладів вищої освіти та наукових установ, бібліотек, музеїв, студенти, аспіранти, представники наукових громадських організацій, реального сектора економіки, а також усі, хто займається проведенням наукових досліджень та розробок, працює у сфері наукової, науково-технічної або інноваційної діяльності.

За результатами анкетування МОН планує вивчити питання використання міжнародних наукометричних баз даних в Україні, а також наявні додаткові потреби щодо використання повнотекстових ресурсів, баз даних патентно-ліцензійної та економічної інформації тощо. Також будуть розглянуті можливі варіанти переформатування надання доступу до баз даних за кошти бюджету.

Загалом анкета містить 22 запитання, а її заповнення потребує близько 15 хвилин.

У разі виникнення додаткових запитань щодо заповнення анкети слід звертатися до державного експерта директорату науки та інновацій МОН Андрія Петровського на електронну адресу: petrovskyy@mon.gov.ua.