Конференції | Історичний факультет

XIIІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна 2015: Історія»

http://rmn.knu.ua/wp-content/uploads/2015/02/history2015_02_11_01.pdf

П‘яті всеукраїнські наукові читання “Українське пам’яткознавство: сучасні проблеми та тенденції”

http://rmn.knu.ua/wp-content/uploads/2015/02/history09_02_2015_01.pdf

Міжнародна наукова конференція “Українська політична еміграція у ХХ столітті: досвід культурно-спільнотного себепредставлення і самоутвердження в Західному світі”

http://rmn.knu.ua/wp-content/uploads/2015/01/history012015_4.pdf

Друга Міжнародна наукова конференція “Крим в історії України”

http://rmn.knu.ua/wp-content/uploads/2015/01/history012015_3.pdf

Другий Міжнародний науковий Славістичний колоквіум

http://rmn.knu.ua/wp-content/uploads/2015/01/history012015_2.pdf