Конференції молодих науковців

VІI Всеукраїнська науково-практична конференцiя студентiв, аспiрантiв i молодих учених «Об’єднанi наукою: перспективи мiждисциплiнарних дослiджень», 12-13 листопада 2020 р.

Шановні молоді науковці! Шановні учасники конференції!

Радi вiтати вас на VІI Всеукраїнськiй науково-практичнiй конференцiї студентiв, аспiрантiв i молодих учених «Об’єднанi наукою: перспективи мiждисциплiнарних дослiджень», яка вже сьомий рік поспіль збирає представникiв рiзних царин науки задля обмiну досвiдом та демонстрацiї переваг мiждисциплiнарних дослiджень.
Наша конференцiя, що постала на смiливiй iдеї зiбрати разом талановиту молодь приурочена до Всесвiтнього дня науки в iм’я миру й розвитку, а це означає, що її головною метою є об’єднання молодих вчених з рiзних галузей знань задля розв’язання актуальних завдань сьогодення, гiдної вiдповiдi викликам, що нинi постають перед нами.

Незважаючи на виклики сьогодення, всесвітню пандемію, дистанційне навчання – на конференцію зареєстровано близько 150 учасників з різних куточків України та разних закладів вищої освіти.

Цього року наша конференцiя присвячена таким мiждисциплiнарним напрямкам:
• економiчнi, правовi, iнформацiйнi та соцiальнi аспекти нацiональної безпеки;
• новiтнi матерiали та технологiї для потреб суспiльства;
• інформаційно-комунікаційні технології та штучний інтелект: актуальні проблеми застосування та перспективи впливу на суспільство;
• засади сталого розвитку в контексті новітніх викликів сучасності.

Бажаємо учасникам приємних вражень вiд нашого заходу, нових iдей, зустрiчей та наукових звершень!

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

ЗБІРКА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Об’єднанi наукою: перспективи мiждисциплiнарних дослiджень, 12 листопада 2020 р.

Об’єднанi наукою: перспективи мiждисциплiнарних дослiджень, 13 листопада 2020 р.

Download the PDF file .

ІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Молодий вчений модерну – фундамент розвитку освіти, науки та бізнесу в Україні»

Download the PDF file .

VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень»

З нагоди Міжнародного дня науки 2020 року Рада молодих вчених Київського національного університету імені Тараса Шевченка запрошує Вас взяти участь у VІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень», яка відбудеться 12-13 листопада 2020 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в online-форматі.

До участі запрошуються молоді вчені, докторанти, аспіранти, ад’юнкти та студенти, які зацікавлені в проведенні міждисциплінарних досліджень чи вже мають відповідний досвід, а також всі бажаючі дізнатись про нові можливості та перспективи міждисциплінарних досліджень.

Тематичні міждисциплінарні напрямки конференції:
1. Економічні, правові, інформаційні та соціальні аспекти національної безпеки;
2. Новітні матеріали та технології для потреб суспільства;
3. Інформаційно-комунікаційні технології та штучний інтелект: актуальні проблеми застосування та перспективи впливу на суспільство;
4. Засади сталого розвитку в контексті новітніх викликів сучасності.

Для участі в конференції необхідно до 6 листопада 2020 р. заповнити Google-форму про участь у заході та надіслати тези доповіді (прикріпити через Google-форму або на електронну адресу unitedbyscience2020@gmail.com), оформлені за вимогами, що визначені в інформаційному листі.

Організаційний внесок відсутній.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Звертаємо увагу, що перед публікацією матеріали проходять обов’язкове рецензування кваліфікованими експертами, після чого буде прийняте рішення про включення матеріалів до збірки тез доповідей.
Збірка тез доповідей буде доступна для всіх учасників конференції в електронному форматі.
Для бажаючих за додаткову оплату (вартість узгоджується) збірка тез доповідей буде надрукована після проведення конференції.
Учасники конференції з усними доповідями будуть нагороджені сертифікатами.

В рамках конференції відбудуться панельна дискусія та пленарні лекції, присвячені обговоренню перспектив для молодіжного середовища у забезпеченні розвитку науки та майстер-класи.

Download the PDF file .

VI Міжнародна конференція студентів та молодих вчених “Annual Young Medical Scientists Conference – 2020”

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця запрошує студентів та молодих вчених до участі у VI Міжнародній конференції студентів та молодих вчених “Annual Young Medical Scientists Conference-2020”, яка відбудеться 27-28 листопада 2020 р. в онлайн-форматі на платформі Google Meet.

Детальна інформація за посиланням

Download the PDF file .

Аспірант КНУ: Info Day

Запрошуємо аспірантів першого року навчання на захід Аспірант КНУ: Info Day, що відбудеться 15 жовтня (четвер) з 15.00 до 16.30 на платформі «KNU Education Online» за посиланням

Презентації учасників:
Аспірантура КНУ імені Тараса Шевченка: кількісні та якісні показники
О.І. Жилінська, проректор з наукової роботи Університету, доктор економічних наук, професор
Корисні інструменти для аспіранта від науково-дослідної частини
Г.М. Тостанова, начальник НДЧ Університету, доктор біологічних наук, професор
PhD, аспірантура, ад’юнктура: інформаційний пакет
А.О. Ткачук, начальник відділу підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів Університету, доктор філософії
Академічна доброчесність як визначальний принцип дослідницької діяльності аспіранта
Н.В. Караульна, вчений секретар Науково-дослідної частини Університету, кандидат філософських наук
Можливості академічної мобільності для аспірантів
Л.С. Соболєвська, начальник відділу академічної мобільності Університету, кандидат філософських наук
Рада молодих вчених КНУ: можливості та перспективи для аспірантів Університету
В.С. Москвіна, голова Ради молових вчених Університету, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник хімічного факультету
Сервіси наукової бібліотеки ім. М. Максимовича по роботі з цифровими інструментами для наукової комунікації
М. А. Назаровець, керівник Служби інформаційного моніторингу Наукової бібліотеки ім. М.Максимовича Університету

Відео-трансляція заходу відбувалась на сторінці Центру інноваційного розвитку КНУ імені Тараса Шевченка

Download the PDF file .