Українські конкурси наукових проектів

Конкурс НАН України на здобуття премій імені видатних учених України

http://rmn.knu.ua/wp-content/uploads/2015/09/Vydatni_vcheni2015.pdf

Конкурс проектів науково-дослідних робіт у категорії «Проекти молодих вчених», що працюють у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Шановні колеги!

Оголошено наступний тур конкурсу проектів науково-дослідних робіт у категорії «Проекти молодих вчених», що працюють у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. На першому етапі було зареєстровано 24 проекти молодих вчених, тепер час заповнити весь запит.

Умови конкурсу проектів науково-дослідних робіт у категорії «Проекти молодих вчених», що працюють у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

 1. До участі у конкурсі допускаються галузеві та міждисциплінарні проекти НДР.
 2. Керівником є викладач/докторант/науковий співробітник, який працює в Університеті:
  • кандидати наук, віком до 35 років;
  • докторанти та доктори наук, віком до 40 років.
 3. Виконавцями проекту можуть бути студенти, аспіранти, спеціалісти, наукові співробітники, викладачі віком до 35 років.
 4. Проект подається терміном на 2 роки (2016-2017 рр.) (Шановні молоді вчені, хто в першому турі подавав проект на 1 рік, а таких 9 проектів, – ваші проекти потрібно розширити і подати на 2 роки (відповідно, граничний розмір фінансування збільшується до 400 тис. грн./2 роки, будь ласка в ПФВ додатково потрібно зробити кошторис на 2-ий рік).
 5. Розмір фінансування до 200 тис. грн./1 рік.

НЕОБХІДНО до 3 липня:

 1. Підготувати проект згідно форм затверджених МОН України. Для завантаження форми запитів перейдіть за посиланням http://science.univ.kiev.ua/research/theme/konkurs-tem-2015/

  При заповнені форми, будь ласка виконуйте уважно всі інструкції, тобто, якщо пункт ділиться на підпункти (3.1; 3.2 тощо), потрібно окремо заповнювати кожен підпункт. При заповнені очікуваних результатів, в саме скільки статей і в журналах якого рівня плануєте публікувати – пишіть реальні цифри. Також дотримуйтесь вимог до граничних розмірів тексту у підпунктах, при внесенні проектів в електрону систему, надлишковий текст втрачається.

 2. Весь пакет документів подається в НДЧ Університету (Самойленко Леонід Павлович чи Таісія Григорівна – ви з ними контактували при подачі проекту на першому етапі). Проект повинен бути підписаний керівником проекту, а також деканом/директором.
 3. Після 3 липня, проекти будуть розглядатися на науково-експертній раді Університету. Ті проекти, що пройдуть цей етап, будуть до 1 вересня направлені на розгляд в МОН України.

З питаннями можна звертатись до т.в.о. Голови РМВ Петруняка Василя Дмитровича або в НДЧ Університету.

Щорічна премія Верховної Ради України для найталановитіших молодих вчених

http://rmn.knu.ua/wp-content/uploads/2015/03/Лист_МОН_Премії.pdf

Конкурс Ф63 наукових проектів молодих учених на здобуття грантів Президента України

Оголошується конкурс Ф63 наукових проектів молодих учених на здобуття грантів Президента України

Міністерство освіти і науки України та Державний фонд фундаментальних досліджень (далі – ДФФД) відповідно до Указу Президента України від 9 квітня 2002 року № 315/2002 «Про додаткові заходи щодо підтримки молодих учених» та «Положення про порядок надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених», затвердженого Указом Президента України від 24 грудня 2002 року № 1210/2002, оголошують проведення конкурсу Ф63 наукових проектів молодих учених на здобуття вказаних грантів.

Всі матеріали (в окремій папці з позначкою “Гранти Президента України молодим ученим”) направляються до ДФФД за адресою: 01601, МСП, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 16, к. 403-б, телефон для довідок: (044) 246-39-27. Запити подаються до 20 лютого 2015 року включно. При поштовому відправленні дата визначається за штемпелем. Реєстрація запитів здійснюватиметься з 9-00 до 17-00 за вказаною адресою ДФФД. Форма запиту знаходиться у відкритому доступі за адресою http://dffd.naukovamolod.org.ua
Дирекція ДФФД

Умови конкурсу
1. Загальні положення

1.1. До участі в конкурсі допускаються молоді вчені віком (на час подання запиту): доктори наук – до 35 років, докторанти – до 33 років, кандидати наук – до 30 років.
Грошовий розмір гранту складає: для докторів наук – 90 тис. грн.; для докторантів – 75 тис. грн.; для кандидатів наук – 60 тис. грн.

1.2. Гранти можуть бути надані на проведення як нових наукових досліджень, так і тих, що є продовженням попередніх досліджень (у тому числі тих, на проведення яких гранти вже надавались).

1.3. Подані на конкурс роботи розглядаються ДФФД у встановленому порядку.

1.4. Гранти молодим ученим призначає Президент України відповідним розпорядженням за поданням Кабінету Міністрів України.

1.5. Після призначення гранту здійснюється його цільове фінансування на основі договору між Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України та одержувачем гранту і підприємством (установою, організацією), яке (яка) зобов’язується забезпечити проведення наукових досліджень.

2. Вимоги до проектів, що подаються на конкурс

2.1. На конкурс подаються проекти з фундаментальних та прикладних наукових досліджень, здатні внести істотний вклад у розширення й поглиблення наукових знань, відрізняються новизною в постановці й методах проведення досліджень і мають вагому наукову й практичну значимість.

2.2. При розгляді проектів оцінюються:
• актуальність тематики;
• оригінальність наукової ідеї;
• наукова новизна та практична значимість очікуваних результатів;
• наукова кваліфікація молодого вченого;
• забезпеченість необхідною матеріально-технічною базою.

2.3. Термін виконання проекту не повинен перевищувати одного року.

3. Порядок та строки подання матеріалів

3.1. Для участі в конкурсі приймаються запити молодих учених України, які постійно проживають і працюють в Україні. Молодий учений може бути керівником лише одного наукового проекту. Він повинен мати не менше 3 статей в наукових журналах або монографію за тематикою проекту, що опубліковані за останні 3 роки.

3.2 Для створення нового запиту на здобуття грантів Президента України необхідно:

 1. Створити нового користувача у базі ДФФД за адресою http://dffd.naukovamolod.org.ua
 2. У меню «Додати матеріали» натиснути посилання «Запит на здобуття грантів Президента України для молодих учених»
 3. Після заповнення всіх обов’язкових полів форми та збереження файлу – натиснути на посилання «Версія для друку», що знаходиться в кінці сформованого запиту та скопіювати дані до Word.
 4. За посиланням «Документи» завантажити та заповнити титульну сторінку запиту за вказаною формою.
 5. Запит, роздрукований з файлу, підписаний керівником проекту, виконавцями та керівником організації (установи), яка зобов’язується забезпечити проведення наукового дослідження та засвідчений гербовою печаткою подається в паперовому вигляді в трьох окремо скріплених примірниках.
 6. Відповідність паперового варіанту електронному запиту – обов’язкова.

До матеріалів запиту додаються гарантійний лист підприємства (установи, організації), яке (яка) зобов’язується забезпечити проведення наукового дослідження, копії опублікованих молодим ученим наукових праць за тематикою проекту (до п’яти найменувань) в одному примірнику, завірені копії першої сторінки паспорта молодого ученого (тільки керівника проекту) і сторінки паспорта, де позначена його прописка (реєстрація), та завірена копія диплома про присудження відповідного наукового ступеня.

3.3. Всі зазначені матеріали (в окремій папці з позначкою “Гранти Президента України молодим ученим”) направляються до ДФФД за адресою: 01601, МСП, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 16, к. 403-б, телефон для довідок: (044) 246-39-27.

3.4. Запити подаються до 20 лютого 2015 року включно. При поштовому відправленні дата визначається за штемпелем. Реєстрація запитів здійснюватиметься з 10-00 до 17-00 за вказаною адресою ДФФД.

3.5. Запити, оформлення яких не відповідає визначеним вимогам, не реєструються і до розгляду не приймаються.

Подані на конкурс матеріали не повертаються.

Гранти Президента України для обдарованої молоді на 2015 рік

Гранти Президента України для обдарованої молоді

Гранти Президента України для обдарованої молоді – це фінансова підтримка державою обдарованої молоді, що надається з метою реалізації соціально значущих творчих проектів у соціальній та гуманітарній сфері.

Грант може одержати громадянин України віком від 14 до 35 років в сумі до 75 000 гривень. Проект на грант Президента України для обдарованої молоді має бути спрямований на досягнення суспільно корисних результатів у соціальній та гуманітарній сферах, зокрема на:

 • створення умов для інтелектуального самовдосконалення, творчого розвитку особистості;
 • утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей;
 • пропаганду і формування здорового способу життя;
 • підвищення рівня громадської активності;
 • підвищення рівня правової культури громадян, зокрема в питаннях поваги до прав і свобод людини, відповідальності за власне життя;
 • підтримку або захист людей з інвалідністю;
 • формування екологічної свідомості;
 • протидію дискримінації за ознакою раси, етнічної приналежності, релігії і будь-якій іншій забороненій законом дискримінації;
 • створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді;
 • підтримку та розвиток підприємницьких ініціатив молоді;
 • підтримку та розвиток волонтерського руху;
 • будь-які інші види інновацій, впровадження яких приносить користь суспільству.

Заявки претендентів з міста Києва необхідно подавати до Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) до 16:00 27 лютого 2015 року за адресою: вул. Дегтярівська, 31, 9 поверх, каб. 914 (ст.м. Лук’янівська, травмай № 14, 15, зупинка О.Теліги).

Телефон для довідок: (044) 483 35 82, 097 18 55 722, Ірина Макаревич (відділ молодіжної політики управління сім’ї, молоді та спорту Департаменту освіти і науки, молоді та спорту).

Інформація про гранти Президента України для обдарованої молоді розміщена на сайті Управління сім’ї, молоді та спорту Департаменту освіти і науки, молоді та спорту (розділ «Послуги», підрозділ «Гранти Президента України для обдарованої молоді»)».

Нормативно-правова база
Інформація про гранти Президента України для обдарованої молоді