Конкурс Ф63 наукових проектів молодих учених на здобуття грантів Президента України

Оголошується конкурс Ф63 наукових проектів молодих учених на здобуття грантів Президента України

Міністерство освіти і науки України та Державний фонд фундаментальних досліджень (далі – ДФФД) відповідно до Указу Президента України від 9 квітня 2002 року № 315/2002 «Про додаткові заходи щодо підтримки молодих учених» та «Положення про порядок надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених», затвердженого Указом Президента України від 24 грудня 2002 року № 1210/2002, оголошують проведення конкурсу Ф63 наукових проектів молодих учених на здобуття вказаних грантів.

Всі матеріали (в окремій папці з позначкою “Гранти Президента України молодим ученим”) направляються до ДФФД за адресою: 01601, МСП, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 16, к. 403-б, телефон для довідок: (044) 246-39-27. Запити подаються до 20 лютого 2015 року включно. При поштовому відправленні дата визначається за штемпелем. Реєстрація запитів здійснюватиметься з 9-00 до 17-00 за вказаною адресою ДФФД. Форма запиту знаходиться у відкритому доступі за адресою http://dffd.naukovamolod.org.ua
Дирекція ДФФД

Умови конкурсу
1. Загальні положення

1.1. До участі в конкурсі допускаються молоді вчені віком (на час подання запиту): доктори наук – до 35 років, докторанти – до 33 років, кандидати наук – до 30 років.
Грошовий розмір гранту складає: для докторів наук – 90 тис. грн.; для докторантів – 75 тис. грн.; для кандидатів наук – 60 тис. грн.

1.2. Гранти можуть бути надані на проведення як нових наукових досліджень, так і тих, що є продовженням попередніх досліджень (у тому числі тих, на проведення яких гранти вже надавались).

1.3. Подані на конкурс роботи розглядаються ДФФД у встановленому порядку.

1.4. Гранти молодим ученим призначає Президент України відповідним розпорядженням за поданням Кабінету Міністрів України.

1.5. Після призначення гранту здійснюється його цільове фінансування на основі договору між Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України та одержувачем гранту і підприємством (установою, організацією), яке (яка) зобов’язується забезпечити проведення наукових досліджень.

2. Вимоги до проектів, що подаються на конкурс

2.1. На конкурс подаються проекти з фундаментальних та прикладних наукових досліджень, здатні внести істотний вклад у розширення й поглиблення наукових знань, відрізняються новизною в постановці й методах проведення досліджень і мають вагому наукову й практичну значимість.

2.2. При розгляді проектів оцінюються:
• актуальність тематики;
• оригінальність наукової ідеї;
• наукова новизна та практична значимість очікуваних результатів;
• наукова кваліфікація молодого вченого;
• забезпеченість необхідною матеріально-технічною базою.

2.3. Термін виконання проекту не повинен перевищувати одного року.

3. Порядок та строки подання матеріалів

3.1. Для участі в конкурсі приймаються запити молодих учених України, які постійно проживають і працюють в Україні. Молодий учений може бути керівником лише одного наукового проекту. Він повинен мати не менше 3 статей в наукових журналах або монографію за тематикою проекту, що опубліковані за останні 3 роки.

3.2 Для створення нового запиту на здобуття грантів Президента України необхідно:

  1. Створити нового користувача у базі ДФФД за адресою http://dffd.naukovamolod.org.ua
  2. У меню «Додати матеріали» натиснути посилання «Запит на здобуття грантів Президента України для молодих учених»
  3. Після заповнення всіх обов’язкових полів форми та збереження файлу – натиснути на посилання «Версія для друку», що знаходиться в кінці сформованого запиту та скопіювати дані до Word.
  4. За посиланням «Документи» завантажити та заповнити титульну сторінку запиту за вказаною формою.
  5. Запит, роздрукований з файлу, підписаний керівником проекту, виконавцями та керівником організації (установи), яка зобов’язується забезпечити проведення наукового дослідження та засвідчений гербовою печаткою подається в паперовому вигляді в трьох окремо скріплених примірниках.
  6. Відповідність паперового варіанту електронному запиту – обов’язкова.

До матеріалів запиту додаються гарантійний лист підприємства (установи, організації), яке (яка) зобов’язується забезпечити проведення наукового дослідження, копії опублікованих молодим ученим наукових праць за тематикою проекту (до п’яти найменувань) в одному примірнику, завірені копії першої сторінки паспорта молодого ученого (тільки керівника проекту) і сторінки паспорта, де позначена його прописка (реєстрація), та завірена копія диплома про присудження відповідного наукового ступеня.

3.3. Всі зазначені матеріали (в окремій папці з позначкою “Гранти Президента України молодим ученим”) направляються до ДФФД за адресою: 01601, МСП, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 16, к. 403-б, телефон для довідок: (044) 246-39-27.

3.4. Запити подаються до 20 лютого 2015 року включно. При поштовому відправленні дата визначається за штемпелем. Реєстрація запитів здійснюватиметься з 10-00 до 17-00 за вказаною адресою ДФФД.

3.5. Запити, оформлення яких не відповідає визначеним вимогам, не реєструються і до розгляду не приймаються.

Подані на конкурс матеріали не повертаються.