Освітні проекти “Фундації Центральноєвпропейської академії навчань та сертифікації, Бидгощ, Польща”

http://rmn.knu.ua/wp-content/uploads/2015/03/geo.pdf