Прийнято Закон України “Про наукову та науково-технічну діяльність”

Верховна Рада України прийняла Закон України “Про наукову та науково-технічну діяльність”, яким передбачено діяльніть рад молодих вчених при вищих навчальних закладах України.

Стаття 24. Рада молодих вчених

  1. Рада молодих вчених є колегіальним виборним дорадчим органом, що утворюється для забезпечення захисту прав та інтересів молодих вчених.
    Ради молодих вчених можуть утворюватися при центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях, Національній академії наук України, національних галузевих академіях наук, наукових центрах, ключових лабораторіях, вищих навчальних закладах та наукових установах України.
  2. Представники ради молодих вчених входять до складу вищого колегіального керівного органу установи чи органу влади, при якому створено раду молодих вчених.
  3. Центральні органи виконавчої влади, Національна академія наук України, національні галузеві академії наук, вищі навчальні заклади, при яких створено раду молодих вчених, сприяють її діяльності та можуть фінансувати заходи і проекти, що ініціюються радою молодих вчених.
  4. Типове положення про раду молодих вчених при органах виконавчої влади затверджується Кабінетом Міністрів України.