Бабірад-Лазунін Володимир ОлеговичАспірант кафедри статистики та демографії

Економічний факультет

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Основні публикації:

  1. Бабірад-Лазунін В. Статистична оцінка конкурентної позиції українських товарів на ринках головних торгових партнерів /  І. Гончар, В. Бабірад-Лазунін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.: Економіка. – 2013. –  № 134. – С. 16-20.
  2. Бабірад-Лазунін В.О. Характер формування зовнішньої торгівлі України: статистична оцінка /  І.А. Гончар, В.О. Бабірад-Лазунін // Статистика України. – 2013. –  № 2. – С. 16-20.
  3. Бабірад-Лазунін В.О. Організація інформаційного забезпечення статистичного оцінювання контрабанди та митних правопорушень /  В.О. Бабірад-Лазунін // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 18. Економіка і право. Випуск 22. – С. 93-103.
  4. Бабірад-Лазунін В. Розвиток митної статистики України: історичний аспект // Національна академія статистики, обліку та аудиту. Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 13. – С. 309-320.
  5. Volodymyr Babirad-Lazunin Information support of Statistical evaluation of Smuggling and Customs violation in the context of the Ukrainian Economic Security // Studia Securitatis Issue no.3/2013 – Р. 82-86.
  6. Volodymyr Olehovych Babirad-Lazunin Modern Features of Ukraine`s International Trade: Statistical Analysis /  Igor Gonchar, Volodymyr Olehovych Babirad-Lazunin // Journal of social sciences International Black Sea University. Vol 2, No 1 (2013) – p. 43-47.
  7. Volodymyr Babirad-Lazunin Organization of information support of statistical evaluation of smuggling and customs violations in Ukraine /  Volodymyr Babirad-Lazunin // Quantitative methods in accounting and finance Ukrainian State University of Finance and International Trade. – Kyiv-2013 – P. 16-28.
  8. V. Babirad-Lazunin Development of the customs statistics in Ukraine: historical aspects /  V. Babirad-Lazunin // Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics. – 2014 – № 152.  – Р. 11-16.
  9. Бабірад-Лазунін В. Методичні засади митної статистики правопорушень /  В. Бабірад-Лазунін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.: Економіка. – 2014. –  № 157.
  10. Бабірад-Лазунін В. Загальна характеристика етапів розвитку зовнішньої торгівлі товарами України // Національна академія статистики, обліку та аудиту. Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 14.