Деркач Олександр Анатолійович

Адреса: Kиїв-03680, пр.-т Академіка Глушкова, 2-а

Електронна пошта: Derkachsana@gmail.com

Телефон: +38 096 118 55 21

Посада: аспірант кафедри педагогіки, факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Дисертація: «Система забезпечення якості університетської освіти в умовах автономізації університетів у Польщі ( кінець XX – початок XXI ст.)»

Наукові інтереси: університетська автономія, освітній менеджмент, якість університетської освіти

Вибрані публікації:

  1. Деркач О. А. Автономія ВНЗ як шлях до вдосконалення системи вищої освіти в Україні / Олександр Деркач // Всеукраїнська науково-практична конференція «Тенденції розвитку психології в Україні:історія та сучасність(TRPSUIS)». -2015. – С. 38-44.
  2. Деркач О. А. Реформування системи вищої освіти України в контексті автономізації ВНЗ / Олександр Деркач // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. – 2015. – № 4 ( 29). – С. 9-16.
  3. Деркач О. А. Автономія університетів Польщі як позитивний досвід для України / Олександр Анатолійович Деркач. // Україна-Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних координат: Зб. наукових праць міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 16-17 березня 2017. – К.,: «Міленіум», 2017. – 356 с.. – 2017. – С. 255–256.
  4. Деркач О. А. Становлення університетської автономії в Польщі (кінець ХХ – поч. ХХІ ст.) / Олександр Анатолійович Деркач. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка. – 2017. – №5. – С. 20–24.