Гресько Вікторія Володимирівна

Адреса: Kиїв-03680, пр.-т Академіка Глушкова, 2-а

Електронна пошта: tori.viktoriya@gmail.com

Телефон: +38 093 642 97 20

Посада: аспірант кафедри загальної психології, факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Дисертація: «Психологічні особливості етнонаціональної ідентичності в умовах трансформації українського суспільства»

Наукові інтереси: мотиваційно-вольова сфера особистості,психосоматика, етнопсихологія, політична психологія

Публікації: 11 наукових публікацій

Вибрані публікації:

  1. Гресько В.В. Психологічний аспект аутоагресивної поведінки / В.В. Гресько // Проблеми емпіричник досліджень у психології: Збірник наукових праць ХІI Міжнародної науково-практичної конференції . – К. : ОВС, 2013 . –Вип. 1. – С. 45-48.
  2. Гресько В.В. Сім’я – головний осередник соціалізації і становлення особистості / В.В. Гресько // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідженя. Збірник тез XVII Міжнародної конференції молодих науковців / КНУ імені Тараса Шевченка. – К.: Логос , 2015. – С.33-40.
  3. Гресько В.В. Вплив особливостей психологічної суверенності та перфекціонізму на самоактуалізацію особистості / В.В.Гресько // Гуманітарний вісник. Збірник наукових праць ДВНЗ Переяслав-Хмельницького ДПУ ім. Г. Сковороди, – Додаток 3 до Вип. 36, Том III (19): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис , 2016 . – С.74-82.
  4. Гресько В.В. Взаємозв’язок перфекціонізму та самоактуалізації особистості лікаря / В. В. Гресько // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. — Т. IX: Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія. — Випуск 9. — К. :Талком, 2016. — С. 139–146.
  5. Гресько В.В. Перфекціонізм та самоактуалізація як чинники лікарської діяльності/ В.В. Гресько// Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України . — К.:Фенікс, 2016. — Т.XII. Психологія творчості. — Випуск 22. — С. 81–90.
  6. Гресько В.В. Психологічне підґрунття національної ідентичності / В.В. Гресько // Матеріали IV Міжнародна науково-практична конференції «Політологія, філософія, соціологія, психологія: контури міждисцилінарного перетину» . – Одеса: Національний університет « Одеська юридична академія » , 2016. – С.81-84