Льошенко Олександра Андріївна

Адреса: Київ, 03680, пр.-т Академіка Глушкова, 2-а

Електронна пошта: psiholog3000@mail.ru

Телефон: +3(044)526-05-31

Науковий ступніь: кандидат психологічних наук (2014)

Посада: асистент кафедри загальної психології факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Дисертація: – кандидатська “Психологічні чинники емоційної компетентності осіб з різним рівнем самоактуалізації”

Наукові інтереси:

  1. емоційний потенціал особистості;
  2. емоційна компетентність особистості;
  3. психологія самопізнання;
  4. екологічна психологія особистості

Публікації: 20 наукових публікацій

Вибрані публікації:

  1. Льошенко О.А. Порівневий аналіз чинників емоційної компетентності залежно від її вираженості у особистості / О.А. Льошенко, Т.С. Кириленко // Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – Т. 11, вип. 7. – С. 403-410.
  2. Льошенко О. А. Аналіз особливостей емоційного інтелекту у студентської молоді / О. А. Льошенко // Проблеми гуманітарних наук : зб. наук. пр. Дрогобицького держ. педагогічного ун-ту ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – вип. 35. – С. 263–275.
  3. Льошенко О. А. Дослідження взаємозв’язку емоційного інтелекту та особливостей харчової поведінки у жінок / О. А. Льошенко // Тези XVII міжн. конф. молодих науковців “Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень”. – Київ, 2015. – С. 84–86.
  4. Льошенко О. А. Роль емоційного інтелекту та емоційної компетентності у самоактуалізації особистості / О. А. Льошенко // Педагогіка та психологія. Наук. вісн. Чернівецького ун-ту. – Чернівці, 2015. – вип. 743. – С. 137-141.