Марініна Віталія Михайлівна

Адреса: Київ – 03680, пр. Академіка Глушкова 2А

Електронна пошта: slighty@yandex.ua

Телефон: +38(063)21-65-211

Науковий ступніь: кандидат психологічних наук (2014)

Посада: асистент кафедри загальної психології факультету психології

Дисертація: – кандидатська “Структурні особливості індивідуального стилю діяльності лікаря-терапевта”

Наукові інтереси: стилі професійної діяльності, адаптація, професійне вигорання, соціотехнічне проектування, ефективність

Публікації: 14 наукових робіт

Вибрані публікації:

  1. Марініна В. М. Стиль професійної діяльності: індивідуально-своєрідна система чи адаптаційна структура особистості (до постановки проблеми) / В. М. Марініна // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. праць. – К.: Логос, 2011. – Вип. 12. – С. 173–180.
  2. Марініна В. М. Структура стилю професійної діяльності лікаря-терапевта / В. М. Марініна // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. праць. – К.: Логос, 2013. – Вип. 19. – С. 161–167.
  3. Марініна В. М. Психічне здоров’я спеціаліста як критерій ефективності стилю професійної діяльності / В. М. Марініна // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: зб. наук. праць. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – № 37 (61). – С. 217–220.
  4. Marinina V. Variability of style structure of the activity subject / V. Marinina // The advanced science journal. – 2013. – Vol. 7. – С. 8–11.