Маріуц Ілона Олександрівна

Адреса: Київ, 03680, пр.-т Академіка Глушкова, 2-а

Електронна пошта: ilonamariuts@gmail.com

Телефон: +3(044) 521-35-13

Посада: асистент кафедри педагогіки факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Дисертація: – кандидатська “Розвиток університетської освіти Румунії в умовах євроінтеграції”

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук (2015)

Наукові інтереси: управління освітою, педагогіки вищої школи, порівняльна педагогіка, освітня політика

Публікації: 40 наукових публікацій

Вибрані публікації:

  1. Mariuts I. European and global integration in the area of education – a way to increase the quality of education / National Report on the State and Prospects of Education Development in Ukraine / National Academy of Educational Sciences of Ukraine ; [editorial board: V. G. Kremen (head), V. I. Lugovyy (deputy head), A. M. Gurzhii (deputy head), O. Ya. Savchenko (deputy head)] , edited by V. G. Kremen. – Kyiv : Pedahohichna dumka, 2017. – 336 p., 65-68.
  2. Маріуц І. О. Європейська і світова інтеграція в галузі освіти – шлях до підвищення якості освіти / Авшенюк Н. М., Бородієнко О. В., Джурило А. П., Жук Ю. О., Локшина О. І., Маріуц І. О., Пуховська Л. П. /Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / Нац. акад. пед. наук України ; [редкол.: В.Г. Кремень (голова), В. І. Луговий (заст. голови), А. М. Гуржій (заст. голови), О. Я. Савченко (заст. голови)] ; за заг. ред. В. Г. Кременя. – Київ : Педагогічна думка, 2016. – С. 164-172. (До 25-річчя незалежності України).
  3. Борьба с коррупцией в высшем образовании Румынии / Проблемы модернизации институтов современного общества : сб. материалов Междунар. заоч. науч.-практ. конф., янв. 2012 г. – М., 2012. – с. 64 – 70
  4. Молоді сім’ї студентів вищих навчальних закладів Румунії / Rodzina w obliczu wyzwań cywilizacyjnych : międzynarodowe sympozjum naukowe, 24 maj 2011. – Piotrków Trybunalski, 2013, с. 405 – 409
  5. Теоретичні аспекти гуманізації шкільної освіти: погляди учених зарубіжжя / Український педагогічний журнал, № 4, К. – 2015 р. с. 93-104
  6. Методичні рекомендації «Організація університетської освіти: досвід Румунії», Видавничий центр КНЛУ, 2013 р. с. 71