Рябчич Ярослав Євгенович

Адреса: Kиїв-03680, пр.-т Академіка Глушкова, 2-а

Електронна пошта: Yar.ryabchich@gmail.com

Телефон: +3(044)522-17-93

Науковий ступніь: кандидат психологічних наук (2013)

Посада: асистент кафедри психології розвитку факультету психології

Дисертація: – кандидатська “Соціально-психологічні чинники пресуїцидальної поведінки підлітків”

Наукові інтереси:

  1. соціалізація підлітків групи ризику;
  2. підліткова девіантність;
  3. особливості підліткової аутоагресії;
  4. суїцидологія.

Публікації: 12 наукових публікацій

Вибрані публікації:

  1. I. Riabchych. Child-parental relationship as a factor of suicidal behavior formation in adolescents // Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basiсs and innovative approach. CA, USA, B&M Publishing, 2014, 87-90.
  2. Рябчич Я.Є. Особливості дитячо-батьківських стосунків як чинник пресуїцидальної поведінки підлітків / Я.Є. Рябчич, Е.В. Крайніков – Международный научный периодический журнал “Фундаментальные и прикладные исследования в практиках ведущих научных школ” . – 2014. – № 5. – С. 75-87.
  3. Рябчич Я.Є. Аналіз підходів, методів та технік діагностико-корекційної роботи з кризовими суїцидонебезпечним станами особистості / Я.Є. Рябчич – Актуальні проблеми психології : зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / ред. кол. : С.Д. Максименка (гол. ред.) та ін. – К. : А.С.К., 2012. – С. 144 – 151.
  4. Рябчич Я.Є. Особливості суїцидальної поведінки в підлітковому віці: сучасний стан проблеми / Я.Є. Рябчич, Є. М. Прокопович – Наука і освіта. – 2012. – № 10. – CVXI. – Темат. спецвип. : «Актуальні проблеми рекреаційної психології дитинства». – С. 197 –200.