Ставицький Геннадій Анатолійович

Адреса: Киев 03148, Леся Курбаса 1

Електронна пошта: stavytskyigennadii@gmail.com

Телефон: +38(050)440-7735

Науковий ступніь: Кандидат психологічних наук (2016)

Посада: асистент кафедри соціальної психології «Факультету психології»

Дисертація: – кандидатська «Психологічні та соціальні чинники розвитку етнічної самосвідомості в юнацькому віці»

Наукові інтереси: Психологічні та соціальні чинники етнічної самосвідомості в юнацькому віці. Цілі: 1. Етнічна самосвідомість особистості. 2. Розвиток етнічної самосвідомості в юнацькому віці є недостатнім і зумовлено, сукупним впливом певного віку, соціальних і психологічних чинників. 3. Перехід на більш високий рівень буде ефективним за умови поєднання цілеспрямованого впливу вказаних чинників на структурні складові етнічної самосвідомості особистості студентської молоді та активізації психологічних механізмів її розвитку активними соціально-психологічними методами навчання.

Публікації: автор 22 одноосібних публікацій, серед яких 11 статей у вітчизняних фахових виданнях; 4 статті у міжнародних фахових виданнях (англійською мовою); 2 навчально-методичних програми; 5 – матеріали науково-практичних конференцій та семінарів.

  1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційної технології розвитку ресурсів особистості», 23-24 березня 2017 року, м. Херсон // Ставицький Г. А., Андрущенко І. Г. «Активні методи тренінгової роботи як технологія ресурсного розвитку особистості юнацького віку»
  2. ІІ-я Международная научно-практическая конференция Фундаментальные и прикладные исследования:современные научно-практически решения и подходы, 10 марта, Баку- Ужгород – Дрогобыч, 2017 г. // Кутішенко В., Ставицький Г. «Психологічні основи уміння вибудовувати близькі міжстатеві відносини».
  3. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Генеза буття особистості», 20 грудня 2016 року, м. Київ Інститут психології імені Г. С. Костюка.// Ставицький Г. А. «Роль іноземної мови у фаховій підготовці студентів».
  4. Международная научно-практическая конференция Национальные культуры в межкультурной коммуникации: Национальные формы художественной культуры в процессе межкультурного взаимодействия. г. Минск, 2016 г.// Ставицкий Г. А. «Преподавание психологии на английском языке как способ расширения межкультурных коммуникаций».
  5. Evaluation: Scientific, Educational, Social Projects. Issue 2 : Proceedings of Innovative Seminar «Evaluation scientific-educational programs for ethnic minorities» – Kyiv – Pereyaslav-Khmelnytskyi – Frankfurt am Main// Геннадій Ставицький. «Аналіз ідентичності студентів педагогічного вузу»., 2016 г.