Третьякова Юлія Володимирівна

Адреса: Київ пр. Глушкова 2 а

Електронна пошта: Juli.tretyakova@gmail.com

Телефон: +3(044)526-05-31

Посада: асистент кафедри загальної психології

Наукові інтереси: когнітивна ергономіка, візуальна комунікація, теорія прийняття рішень, дистанційна освіта та інше

Публікації: Автор більш ніж 15 наукових публікацій

Наукові статті:

  1. Застосування технологій дистанційного навчання для підвищення якості засвоєння навчального матеріалу Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Випуск 19 Вид-во “Аксіома” 2013р. С.706-716.
  2. Анализ влияния информационно-коммуникационных технологий на индивидуальные свойства личности Zbiór prac naukowych. “Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie nauki i edukacji”. Warszawa (27.02.2014 – 28.02.2014).
  3. Шляхи підвищення об’єктивності оцінювання знань в дистанційному навчанні Проблеми емпіричних досліджень у психології, 5-6грудня 2013р., Київ: Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції / За ред. І.В. Данилюка, І.В Ващенко. – К.: ОВС, 2013. -Вип.2. C. 280-284.