Яна Григорівна Невідома

Адреса: Kиїв-03680, пр.-т Академіка Глушкова, 2-а

Електронна пошта: yana.nevidoma@gmail.com

Телефон: +3(044)522-17-93

Науковий ступніь: к.психол.н. (2012)

Посада: асистент кафедри психології розвитку факультету психології

Дисертація: – кандидатська «Динаміка соціального статусу студентів з різним потенціалом соціальних здібностей»

Наукові інтереси:

 • проблеми психології соціалізації і розвитку особистості;
 • психологія соціальних здібностей та soft skills;
 • економічна психологія;
 • психологічні аспекти освітньої соціалізації.

Публікації: автор більш ніж 30 наукових публікацій (в т.ч. статті, наукові посібники та тези доповідей)

Підручники, навчальні посібники:

 1. Психологія вищої школи / За заг. редакцією Власової О. І. – К. 2014. 400с. /Власова О. І., Семиченко В. А., Пащенко С. Ю. Невідома Я. Г. Психологія вищої школи: підручник для студ. вищ. навч. закладів.

Наукові статті:

 1. Невідома Я. Г. Динаміка у студентській групі як індикатор розвитку в умовах вторинної соціалізації / Я. Г. Невідома – Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка Національної АПН України/За ред. С.Д.Максименка. Т.ХІV, част.3. — К., 2012. — С. 224-231.
 2. Невідома Я. Г. Формування зрілої особистості як одне з провідних завдань соціалізації у вищій школі / Я. Г. Невідома – Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. – Том ХІ. – Соціальна психологія. – Вип.6. – Книга ІІ. – С. 138-145.
 3. Зелінський М. Ю. «Асоціальна соціалізація» як джерело системної моральної девіації соціуму / М. Ю. Зелінський, Я. Г. Невідома – Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Психологія. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2014. – Вип. 1(1) – С. 38-42.
 4. Невідома Я. Г. Уявлення про економічну людину: еволюція поглядів / Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Серія: Психологічні науки. – Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, 2014. – Вип. 121, Том II. – С. 44-47.
 5. Невідома Я. Г. Особливості впливу культури на економічну поведінку людей / Я. Г. Невідома – Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Психологічні науки : збірник наукових праць / за наук. ред. С.Д.Максименка, Н.О.Євдокимової. – Миколаїв : МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2014. – Вип. 2.13 (109). – С. 167-171.
 6. Невідома Я. Г. Освіта як чинник розвитку соціальних здібностей студентів / Я.Г.Невідома – International electronic scientific periodical journal «Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools», 2015.