Петруняк Василь ДмитровичАдреса:  Київ-03022, вул. Васильківська 90

Електронна пошта: vasilpetruniak@gmail.com

Телефон: +38(050)238-6903

Посада: молодший науковий співробітник кафедри геофізики ННІ “Інститут геології Київського національного університету імені Тараса Шевченка”, заступник Голови РМВ Університету з природничого напрямку

Науковий ступінь: к.геол.н. (2015)

Дисертація: – кандидатська “Геолого-геофізичне моделювання камяновугільних та девонських відкладів південної прибортової частини ДДз (на прикладі Ливенської площі)”

Наукові інтереси: Промислова геофізики, зокрема цифрова обробка та інтерпретація сейсмічних даних, побудова геолого-геофізичних моделей родовищ нафти та газу.

Публікації: 14 наукових робіт в області нафтогазової сейсмічної розвідки (в т.ч. статті, та тези доповідей).

Вибрані публікації:

Наукові статті:

 1. Петруняк В.Д., Устенко Є.В. Методика обработки данных сейсморазведки на примере южной прибортовой части Днепровско-Донецкой впадины // Науковий вісник Дніпропетровського гірничого університету, м. Дніпропетровськ, 2014р.- ст.17-22
 2. Устенко Є.В., Петруняк В.Д. Особливості побудови моделі розподілу швидкостей сейсмічних хвиль в центральній частині Дніпровсько-Донецької западини // Геодинаміка 2(15)/2013, Національний Університет “Львівська політехніка” 2013 р.- ст.350-352.
 3. G.Lisnyi, I.Ustenko, V.Petruniak, S.Vyzhva Modeling workflow for distribution of seismic waves velocities in the central part of Dnieper-Donets basin // Вісник Одеського університету імені Мечникова, 2013р.- Том 18, випуск 1(17), ст. 84-89.
 4. Petruniak V., Ustenko I. Model of seismic velocity distribution for complete complex of processing and interpretation of seismic data in Dnieper-Donets Basin // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 2014р.- № 63.- ст. 34-38.
 5. Е.В.Устенко, В.Д.Петруняк Способы построения скоростных моделей геологических сред по сейсмическим и скважинным данным // Тирасполь: Приднестровский государственный университет имени Тараса Шевченко, 2013г.- электронное издание
 6. Устенко Є., Петруняк В., Вижва С. Сучасні погляди на теорію вуглеводневих систем // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики, м.Київ, 2014р.- ст.59-68

Тези наукових доповідей:

 1. Петруняк В.Д. Сейсмічні дослідження Пірківської площі ДДЗ / В.Д.Петруняк, С.А. Вижва // Геоінформатика, Київ, 2011.Електронне видання.
 2. Петруняк В.Д. Інтерпретація даних сейсморозвідки з метою уточнення геологічної будови Пірківської площі ДДЗ / В.Д. Петруняк, С.А. Вижва // Студентський геофізичний форум Баку, Азербайджан, 2011. ст.15
 3. Petruniak V. Development of Rational Complex Processing Graph of and Interpretation of Geophysical Information of Pirkivska Field/ V.Petruniak // 6th Congress of Balkan Geophysical Society – Budapest, Hungary 3-6 October 2011. Електронне видання.
 4. Петруняк В.Д. Комплексна обробка даних сейсморозвідки та ГДС з метою уточнення геологічної будови та перспектив нафтогазоносності в межа південної прибортової зони ДДЗ (на прикладі Ливенської площі) / В.Д.Петруняк, С.А.Вижва, Є.В.Устенко.// X Міжнародна наукова конференція «Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища», 17–20 жовтня 2012 р., Київ, Україна.- ст.55-57.
 5. V. Petruniak. Rational complex processing graph and interpretation of geophysical information of Pirkivska Field / V. Petruniak, I. Ustenko, S. Vyzhva // 74th EAGE Conference & Exhibition. – Copenhagen, Denmark, 2012. Електорнне видання.
 6. V. Petruniak. New Aspects of 3D Seismic Data Interpretation at the Southern Border of Dnieper-Donets Basin / V. Petruniak, I. Ustenko, S. Vyzhva // 75th EAGE Conference & Exhibition. – London, UK, 2013. Електронне видання.
 7. Є.В.Устенко, В.Д.Петруняк. Способы построения скоростных моделей геологических сред по сейсмическим и скважинным данным//Є.В.Устенко, В.Д.Петруняк// Тезисы VIII Международной конференции “Математическое моделирование в образовании, науке и производстве”// г.Тирасполь, 2013г.- ст.169.
 8. В.Д.Петруняк, Є.В.Устенко Методи моделювання швидкостей гірських порід при використанні сейсмічних даних та даних ВСП// Міжнародна науково-практична конференція «НЕТРАДИЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ВУГЛЕВОДНІВ В УКРАЇНІ: пошуки, розвідка, перспективи», Київ, Україна, 2013 р.- ст.133-135.