Оксана Володимирівна РибасьRybas_photo

Аспірант 1 року навчання кафедри новітньої української літератури

Інститут філології

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

У сфері наукових інтересів – літературознавча парадигма, дотична до проблематики українського модернізму межі ХІХ-ХХ століть, доробок письменників цього періоду крізь призму наратології та компаративістики, а також жанр поезії у прозі та загалом експериментальна проза, дослідження психології творчості у теоретичному та прикладному аспектах.

Серед розробок та публікацій маю 11 статей у фахових журналах, зокрема: «Дитяча рецепція хронотопу (на матеріалі творів Остапа Вишні «Моя автобіографія» та Олександра Довженка «Зачарована Десна»)», 2011; «Образно-символічна система поезій у прозі Дніпрової Чайки», 2011; «Психологія творчості героя оповідання Володимира Винниченка «Раб краси», 2012; «Філософія серця в українській поезії у прозі», 2013; «Шевченківські традиції у творчості Сильвестра Яричевського», 2014 та ін.

У 2012 році брала участь у конкурсі на здобуття премії НАН України для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи; тема «Поезії у прозі в українській літературі: змістова та поетикальна своєрідність жанру», відділення «Мова, література та мистецтвознавство».

У 2013 р. було затверджено тему кандидатської дисертації: «Експериментальна проза С. Яричевського: наративні моделі».

Тісно співпрацюю з кафедрою новітньої української літератури ІФ, маю досвід методичних розробок та проведення лекційних і семінарських занять.

З березня 2014 р. – в.о. голови наукового товариства студентів та аспірантів ІФ КНУ, проводжу організаційну та науково-пошукову роботу.