Сергій Валерійович Рибалкін

Адреса: Київ-02000, бул. Т. Шевченка, 14

Електронна пошта: rybalkindi@gmail.com

Телефон: +38(063)463-30-97

Посада: аспірант 2 курсу, кафедра Близького Сходу

Персональна сторінка: https://univ-kiev.academia.edu/SergiiRybalkin

Наукові інтереси: літературознавство, сходознавство, арабська мова та література

Книги:

 1. Sindbad the Sailor and other Arabic stories (Arabic-Ukrainian translation and afterword). – Kyiv: Bohdan Books, 2014. – 183 P. ISBN 978-966-10-3914-7. / (Подорожі Синдбада та інші арабські казки).

Наукові статті:

 1. Nasreddin Khodja: multivariate function of the traditional character in the world cultural continuum / (Ходжа Насреддін: поліваріантне функціонування традиційного образу у світовому культурному континуумі. Сходознавство № 49–50, К: 2010. С.: 131–139).
 2. Khodja Nasreddin: invariant basis of character and its variable components / (Ходжа Насреддін: інваріантна основа образу та її варіативні складові. Східний світ № 1, К: 2011. С. 188–195).
 3. Arabic jester Djoha, prototype of Khodja Nasreddin / (Джоха, арабський прототип Ходжі Насреддіна. Літературознавчі студії № 33, К: 2011. С. 473–478).
 4. Poetic heritage of Hasan Tawfiq in the context of the Modern Egyptian Literature / (Поетичний доробок Хасана Тауфіка в контексті новітньої літератури Єгипту. Літературознавчі студії № 35, К: 2012. С. 553–557).
 5. Patriotic motives in the poetry of Hasan Tawfiq / (Патріотичні мотиви у поезії Хасана Тауфіка. Літературознавчі студії № 37, ч. 2, К: 2013. С. 255–262).
 6. The poetry of Moudfi Zakariya in the struggle of the Algerian people for their national identity / (Поезія Муфді Закарії в боротьбі за самоідентифікацію алжирського народу // Східний світ №1, К: 2013. С. 73 – 78).
 7. Tradition and innovation in the poetry of Muhammad al-Eid Al Khalifa / (Традиції та новаторство у поезії Мухаммада аль-Іда Аль Халіфи // Літературознавчі студії №40, ч. 2, К: 2013. С. 181 – 187).
 8. Poetry of the struggle of the Algerian people for their independence in the period of 40s – 60s years of 20 century / (Поезія національно-визвольної боротьби в Алжирі 40-х – 60-х років 20 ст. // Літературознавчі студії №39, К: 2014. С. 339 – 346).
 9. Modern Moroccan Arabic poetry: forming and evolution / (Сучасна марокканська арабомовна поезія: становлення та еволюція // Східний світ №1, К: 2014. С. 95 – 109).
 10. Language polyphony in the poetry of Mohammad Bennis / (Мовна поліфонія в поетичному доробку Мухаммада Бенніса // Літературознавчі студії №42, ч. 2, К: 2014. С. 227 – 233).
 11. “Qasyda ‘Arshiyya”: Eulogy in the Moroccan Poetry of the 20 century / («Тронна касида»: панегірик у марокканській поезії ХХ ст. // Східний світ №4, К: 2014. C. 135 – 143).
 12. Arabic poetry in Tunisia during the 20th – 21st centuries / (Арабомовна поезія у Тунісі ХХ – ХХІ ст. // І Таврійські філологічні читання (матеріали конференції). – Херсон, 2015. – С. 27 – 30).
 13. Literary Map of Maghreb: the poetry of Algeria, Morocco and Tunisia in the 19th – 20th centuries / (Літературна карта Магрибу: поезія Алжиру, Марокко та Тунісу у ХІХ – ХХ ст. // Шевченківська весна (матеріали конференції). – Київ, 2015. – С. 243 – 246).