Хмара Марина ПетрівнаChmara_photo

Кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Асоційований член Ради молодих вчених при Міністерстві освіти та науки України. Віце-президент Всеукраїнської громадської організації ”Українська асоціація економістів-міжнародників”. Голова Ради молодих вчених Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Член національної спілки журналістів України. Експерт Центру підтримки реформ Кабінету Міністрів України.

Закінчила Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність «Міжнародні економічні відносини», здобула кваліфікацію економіста-міжнародника, перекладача з іспанської мови. У 2010 р. достроково захистила кандидатську дисертацію на тему «Розвиток високотехнологічних кластерів у Європейському Союзі» за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. З 2011 по 2015 рр. працювала науковим співробітником науково-дослідної частини Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2015 року працює на посаді доцента кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Хмара М.П. має більше 100 наукових публікацій, з них 1 одноосібна монографія, 10 колективних монографій. Активно бере участь в українських та міжнародних наукових конференціях. Входить до складу редколегій наукових журналів: фаховий збірник наукових праць «Актуальні проблеми міжнародних відносин» (2-ий заступник головного редактора); електронне фахове видання «Міжнародні відносини. Серія: Економічні науки» (відповідальний секретар).

Сфера наукових інтересів: європейська інтеграція, кластерізація української економіки, кластерні угруповання, інноваційна економіка, глобальні виробничі системи, глобальні виробничі мережі.

Нагороди: Подяка Департамента освіти і науки Київської обласної державної адміністрації – Голові журі секції “Економічна теорія та історія економічної думки”, “Фінанси, грошовий обіг та кредит” Малої академії наук.