Олена Сергіївна ЗадорожнаАдреса: Київ-04119, Мельникова 36/1

Електронна пошта: aleninaz@yandex.ua

Посада: аспірант кафедри соціальних комунікацій Інституту журналістики

Наукові інтереси: вивчення соціальнокомунікаційних питань, глобальних інформаційно-комунікаційних процесів, історія розвитку національної преси в умовах інформаційної війни, науково-популярна тематика у засобах масової інформації.

Публікації: автор 14 наукових публікацій (в т.ч. статті та тези доповідей)

Наукові статті:

 1. Задорожна О. С. Бібліографічний покажчик – сучасний путівник наукової діяльності (Рецензія на «Покажчик змісту «Наукових записок Інституту журналістики» 2000–2008») // Наукові записки Інституту журналістики : науковий збірник / за ред. В. В. Різуна ; КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2010. – Т. 39. – Квіт.–черв. – С. 204.
 2. Задорожна О. С. Повідомлення новин як основа тележурналістики (на прикладі інформаційних програм «Час новин», «Подробиці», «ТСН») // Наукові записки Інституту журналістики : науковий збірник / за ред. В. В. Різуна ; відп. наук. ред. А. А. Бойко ; КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2011. – Т. 43. – Квіт.–черв. – С. 165–169.
 3. Задорожна О. С. Бібліографічний огляд видань Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 2010 рік / О. С. Задорожна, Н. М. Вернигора // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / голов. ред. В. В. Різун ; Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2011. – С. 43–50.
 4. Задорожна О. С. Основні теорії масової комунікації і журналістики. Покажчик змісту // Інформаційне суспільство : науковий журнал / голова редкол. В. В. Різуна, голов. ред. В. Ф. Іванов ; Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2011. – С. 58.
 5. Задорожна О. С. Прямий ефір як аспект професійної роботи журналіста-репортера // Наукові записки Інституту журналістики : науковий збірник / за ред. В. В. Різуна ; відп. наук. ред. А. А. Бойко ; КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2012. – Т. 46. – Січ.–берез. – С. 160–166.
 6. Задорожна О. С. Чисельність та структура персоналу редакції новин: у контексті сучасних потреб // Наукові записки Інституту журналістики : науковий збірник / за ред. В. В. Різуна ; КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2013. – Т. 51. – Квіт.–черв. – С. 220–225.
 7. Задорожна О. С. Сучасні вимоги до організації штатного розкладу на телебаченні: об’єктивні та суб’єктивні чинники // Наукові записки Інституту журналістики : науковий збірник / за ред. В. В. Різуна ; КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2013. – Т. 50. – Січ.–берез. – С. 257–262.
 8. Задорожна О. С. Загальна характеристика науково-популярних журналів в Україні: класифікація видань // Наукові записки Інституту журналістики : науковий збірник / за ред. В. В. Різуна ; відп. наук. ред. В. І. Теремко ; КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2014. – Т. 55. – Квіт.–черв. – С. 186–189.
 9. Задорожна О. С. Українські матеріали на сторінках журналу «National Geographic Україна» // Наукові записки Інституту журналістики : науковий збірник / за ред. В. В. Різуна ; відп. наук. ред. Т. В. Скотникова ; КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2013. – Т. 52. – Лип.–верес. – С. 148–153.
 10. Задорожна О. С. Популяризація наукових знань у контексті розвитку науково-популярної періодики // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / голов. ред. В. В. Різун ; Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2013. – С. 51–55.
 11. Задорожна О. С. Проблематика інформаційної війни у працях вітчизняних та закордонних дослідників медіа // Наукові записки Інституту журналістики : науковий збірник / за ред. В. В. Різуна ; відп. наук. ред. В. Т. Корнєєв ; КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2015. – Т. 58. – Січ.–берез. – С. 17–21.
 12. Задорожна О. С. Інформаційний конфлікт мас-медій // Українське журналістикознавство : науковий журнал / голова редкол., голов. ред. В. В. Різун ; відп. випуск. ред. Т. В. Скотникова ; Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2015. – Вип. 16. – С. 37–42.
 13. Задорожна О. С. Загрози інформаційного простору України як проєвропейської держави // Інформаційний простір. Українські реалії: досвід трансформацій : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (м. Хельм, Польща, 28 листоп. 2015 р.) : україїномовний варіант / за заг. ред. О. Є. Бухтатого, О. В. Радченка. – Хельм–Київ : Вид-во ВАДНД, 2016. – С. 79–84.
 14. Задорожна О. С. Дефініція поняття «інформаційна війна» в українському інформаційному просторі // Перспективні напрямки дослідження українського медійного контенту: фундаментальні та прикладні аспекти : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції [наук. ред. В. Різун; упоряд. Т. Скотникова, А. Волобуєва] – К. : Інститут журналістики, 2016. – С. 201–204.