Гаврилець Юрій Дмитрович2013

Кандидат наук із соціальних комунікацій, молодший науковий співробітник

Інституту журналістики

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ессе про основні напрямки наукової роботи:

Негативні телевізійні новини не спричиняють зростання агресивності, проте викликають значну ситуативну тривожність, яка при звиканні представників аудиторії до перегляду такого контенту може призводити до психічних розладів. Такий результат був отриманий у ході спільного дослідження Інституту журналістики та ННЦ “Інститут біології”. У 2011 – 2012 роках нашими підрозділами був проведений експеримент із вивчення впливу телевізійних новин на психофізіологічний стан аудиторії. Досліджувалися як зміни частоти серцевих скорочень, так і міміка (FACS Пола Екмана) та динаміка агресивності та настрою (методики психодіагностики). Зараз ми продовжуємо вивчати психофізіологічні механізми сприймання і розуміння телевізійного контенту.

Основні публікації:

  1. Гаврилець Ю. Д. Історія дослідження медіаефектів у світовій науці // Наукові записки Інституту журналістики: Наук. збірн. – К., 2011. – Т. 45. – С. 172 – 178.
  2. Гаврилець Ю. Д. Теорія соціального пізнання А. Бандури в контексті масиву досліджень телевізійної агресії // Наукові записки Інституту журналістики: Наук. збірн. – К., 2012. – Т. 47. – С. 94 – 99.
  3. Гаврилець Ю. Д. Застосування системи кодування виразів обличчя Пола Екмана для експериментів у соціальних комунікаціях // Наукові записки Інституту журналістики: Наук. збірн. – К., 2012. – Т. 49. – С. 174 – 181.