Брайлян Єгор Сергійович2013

Аспірант

Історичний факультет

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Адреса: Київ-01103, вул. Володимирська, 64/13

Тел: + 38 (099) 0370503

Адреса: Київ-01103, вул. Володимирська, 64/13

Електронна пошта: egorchik91@gmail.com

Наукові інтереси: Британська та Французька колоніальні імперії XVI – XX ст., міжнародні
відносини XVII – XVIII ст. Британська колоніальна політика в Карибському басейні XVII – XX ст.

Наукові статті :

  1. Брайлян Є. Місцева колоніальна адміністрація в Британській Вест-Індії (XVII – перша третина XIX ст.) / Є. Брайлян // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – 2013. – Вип. 12. – С. 276 – 281.
  2. Брайлян Є., Машевський О. Етнічний аспект британської колоніальної політики в Карибському басейні (XVII – XVIII ст.). / Є. Брайлян, О. Машевський // Етнічна історія народів Європи. – Вип. 43. – С. 116 – 121.
  3. Брайлян Є. Центральне колоніальне управління британськими колоніями в Карибському басейні за часів Старої Представницької Системи (XVII – перша половина XIX ст.) / Є. Брайлян // Всесвітня історія та актуальні проблеми міжнародних відносин: стат. та матеріали ІV Міжнар. наук.-прак. конф., присвяченої пам’яті професора Г. Л. Бондаревського (9–10 квіт. 2013 р., м. Луганськ) / Під ред. М. С. Бурьяна. – Луганськ: ТОВ «Віртуальна реальність», 2013. – С. 48 – 51.
  4. Брайлян Є., Машевський О. Британсько-французьке суперництво в Карибському басейні у XVII-XVIII століттях / О. Машевський, Є. Брайлян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 48-51. – (Історія ; вип. 1 (119)).
  5. Брайлян Є. Федерація Вест-Індії (1958 – 1962 рр.) / Є. Брайлян // Український історичний збірник. / Головний редактор Т. Чухліб; заступник головного редактора А. Блануца. – К.: Інститут історії України НАН України, 2014. – Вип. 17. – С. 352 – 359.
  6. Брайлян Е. Политическое развитие британских колоний в Карибском бассейне за Вестминстерской моделью (1931 – 1944 гг.) (на примере Ямайки)./ Е. Брайлян // Studia Warminskie. – Olstyn, 2015. – C. 339 – 347.
  7. Braylyan Y. Emigration from British Caribbean to European Union (1945 – 1980) / Y. Braylyan. // Європейські історичні студії: науковий журнал. – № 1. – K., 2015. – P. 118 – 134.