Казьмирчук Марія Григорівна2013

Доктор історичних наук, доцент кафедри української історії та етнополітики

Історичного факультету

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Наукові інтереси: історія України ХІХ – ХХ ст., історія ломбардів Російської імперії, історія Київського національного університету в 1933 – 1941 рр., регіональні та краєзнавчі дослідження, історія цивілізацій, кінофотофонодокументознавство, джерела особового походження.

Основні публікації:

  1. М. Г. Казьмирчук. Професорсько-викладацький склад відновленого Київського Державного Університету (1933–1941 рр.)
  2. М. Г. Казьмирчук. Робітничий клас Київської губернії наприкінці XIX – на початку XX ст.: джерела та історіографія.