Юрій Володимирович Латиш

Адреса: Київ-01103, вул. Володимирська, 64/13

Електронна пошта: j_latysh@ukr.net

Телефон: +38(044)2393310

Науковий ступінь: к.і.н. (2007)

Посада: доцент кафедри історії для гуманітарних факультетів історичного факультету

Дисертація: – кандидатська «Українська та російська історіографії декабристського руху в Україні (20-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.)»

Наукові інтереси: історіографія, декабристський рух, Перебудова в СРСР, алкогольні студії, історія Київського університету.

Публікації: автор більш 150 наукових публікацій (в т.ч. статті, наукові посібники, монографії та тези доповідей)

Книги:

 1. Латиш Ю. В. Університетська decembriana. Дослідження руху декабристів у Київському університеті. – К.: СПД Цимбаленко Є. С., 2008. – 208 с.
 2. «Українські декабристи чи декабристи на Україні?»: Рух декабристів очима істориків 1920-х років / Упор., вступ. ст. та примітки Григорія Казьмирчука, Юрія Латиша. – К.: Логос, 2011. – 195 с.
 3. Мигович И. И., Арсеенко А. Г., Герасимов Е. Н., Дудчак А. В., Латыш Ю. В., Сапрыкин В. А. Социализм: ХХІ век. – К., 2013. – 488 с.
 4. Латиш Ю. В. Декабристи в Україні: історіографічні студії. – К.: Логос, 2014. – 238 с.
 5. Латиш Ю. В., Набока С. В. Навчальний процес у Київському університеті // Історія Київського університету: монографія / кер. авт. колективу В. Ф. Колесник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2014. – С. 622–652.

Підручники, навчальні посібники:

 1. Член авторского коллектива: История Украины: Учебник / Г. Д. Казьмирчук, А. П. Коцур, М. Г. Казьмирчук и др.; под ред. Г. Д. Казьмирчука. – изд. 4-е, испр. и доп. – К.: ПП«КП»УкрСІЧ», 2014. – 744 с. Лекции 1, 10, 21, 25.
 2. Член авторського колективу: Історія в термінах і поняттях: довідник: Навчальний посібник. – Вишгород: ПП Сергійчук М. І., 2014. – 732 с.

Наукові статті:

 1. Казьмирчук Г. Д., Латиш Ю. В. Рух декабристів: дискусійні питання та спроба їх розв’язання (до 180-річчя повстання) // Український історичний журнал. – 2005. – № 6. – С. 50–65.
 2. Латыш Ю. В. Концепция «украинского декабризма» // 14 декабря 1825 года. Источники, исследования, историография, библиография. – Вып. VІІІ. – СПб.: Нестор-История, 2010. – С. 533–555.
 3. Латиш Ю. В. Впровадження безалкогольної обрядовості на Донеччині в роки Перебудови // Етнічна історія народів Європи. – Вип. 31. – 2010. – С. 39–46.
 4. Латиш Ю. В. Антиалкогольна кампанія в УРСР на початку Перебудови // Питання історії України. – Чернівці, 2010. – Т. 13. – С. 76–80.
 5. Латиш Ю. В. Дослідження радянської антиалкогольної кампанії 1985–1988 рр. на Заході // Вісник КНУ. Історія. – Вип. 107. – 2011. – С. 24–27.
 6. Латиш Ю. В. Іван Муравйов-Апостол: державний діяч, людина, батько декабристів // Київська старовина. – 2012. – № 2. – С. 122–133.
 7. Латиш Ю. В. Володимир Щербицький і Михайло Горбачов: висвітлення взаємовідносин в історіографії та мемуарах // Література та культура Полісся. – Вип. 69. – Ніжин, 2012. – С. 283–293.