Смірнов Олександр Євгенович

Адреса: Київ-01103, вул. Володимирська 64/13

Електронна пошта: plantaphys@gmail.com

Телефон: : (044)521-35-81; +38(093)014-38-42

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Oleksandr_Smirnov

Academia.edu: https://univ-kiev.academia.edu/OleksandrSmirnov

Персональна сторінка: http://biology.univ.kiev.ua/kafedra-fiziologiji-ta-ekologiji-roslin-vikladachi/3594-smirnov-oleksandr-evgenovich.html

ORCID ID: 0000-0002-2293-5961

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук (2016).

Посада: асистент кафедри фізіології та екології рослин, ННЦ «Інститут біології».

Дисертація: за спеціальністю 03.00.12 – фізіологія рослин: «Алюморезистентність рослин роду Fagopyrum Mill. за підвищеної кислотності субстрату».

Відзнаки: лауреат премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2015). Премія Українського біохімічного товариства (2014), Groupe Polyphénols Junior Grant (Bordeaux, France, 2016); Member of Free International Association of Researchers on Natural Substances, Член Українського товариства фізіологів рослин.

Наукові інтереси: фізіологія і біохімія рослин, вторинні рослинні метаболіти, регулятори росту. Рослинна адаптоміка та стрес-сигналінг за екстремальних умов. Рослинна сировина як джерело біоактивних речовин та потенційних нутрицевтиків. Шляхи регуляції біосинтезу вторинних рослинних метаболітів фенольної природи. Анатомо-морфологічна оцінка адаптивного потенціалу рослинних організмів, мікроскопічні методи дослідження маркерів стресового впливу, фенотипування.

Громадська та інші види діяльності: Член організаційного та наукового комітетів Міжнародної конференції «Шевченківська Весна». Член журі Всеукраїнського біологічного турніру для школярів «Від теорії до практики один крок». Член організаційного комітету Всеукраїнської біологічної школи. Тренер зборів команди учнів України для участі у Міжнародній біологічній олімпіаді (анатомія, фізіологія та біохімія рослин). Член організаційного комітету The Fascination of Plants Day. Заступник відповідального секретаря Відбіркової комісії ННЦ «Інститут біології», відповідальний за інформацію.

Публікації: cпівавтор 36 наукових публікацій: теоретично-оглядові статті – 3; експериментально-методологічні – 12; тези доповідей – 21.

Наукові статті:

  1. Smirnov O., A. Kosyan, O. Kosyk, N. Taran. Response of phenolic metabolism induced by aluminium (Al3+) toxicity in Fagopyrum esculentum Moench. plants. // Ukr. Biochem. J. – 2015. – V. 87(6). P. 129-135.
  2. Смірнов О.Є., Косян А.М., Косик О.I., Таран Н.Ю. Морфологія стебла та васкулярна анатомія Fagopyrum esculentum Moench. за дії ретарданту хлорхолінхлориду. // Modern Phytomorphology. – 2015. – №7. С. 147-152.
  3. Смірнов О.Є., Таран Н.Ю., Косян А.М., Косик О.I. Стимулююча дія низьких концентрацій алюмінію на фізіологічний стан рослин Fagopyrum tataricum Gaertn. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2014. – №1129. С. 107-115.
  4. Смірнов О.Є., Косян А.М., Косик О.I., Таран Н.Ю. Морфофізіологічні показники Fagopyrum esculentum Moench. в умовах алюмокислого стресу. // Український ботанічний журнал. – 2014. – Т. 71(4). С. 511-516.
  5. Smirnov O., A. Kosyan, O. Kosyk, N. Taran. Buckwheat stomatal traits under aluminium toxicity. // Modern Phytomorphology. – 2014. – V.6. P. 15-18.
  6. Смірнов О.Є., Косик О.І., Таран Н.Ю. Вплив алюмінію на ацидофікуючу активність проростків гречки. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2014. – №66. C. 46-48.
  7. Smirnov O.E., Kosyan A.M., Kosyk O.I., Taran N.Yu. Role of the root exudates in adaptative reaction of buckwheat plants in aluminium-acid stress. // Journal of stress physiology and biochemistry. – 2014. – V. 10(1). P. 195-202.