Шишкіна Олена ОлегівнаShyshkina_photo

Шишкіна Олена Олегівна

Адреса: Київ-01033, вул. Л. Толстого, 12

Електронна пошта: olena.o.shyshkina@gmail.com

Телефон: (044) 239-32-04

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук (2013р.)

Посада: молодший науковий співробітник кафедри органічної хімії хімічного факультету

Кандидатська дисертація: «Синтез та функціоналізація 1Н-ізотіохроман-4(3Н)-он-2,2-діоксиду»

Наукові інтереси: Загальний напрямок наукової роботи присвячено синтезу S, N, O – вмісних гетероциклів, вивченню їх хімічних перетворень та дослідженню будови отриманих сполук.

Публікації: автор близько 30 наукових публікацій (в т.ч. статті, патенти та тези доповідей)

Основні публікації

  1. Шишкина Е.О. Синтез и химические свойства циклических β-кетосульфонов (обзор) / Шишкина Е.О., Попов К.С., Гордивская О.А. [и др.] // ХГС. – 2011. – № 8. – С. 1128 – 1153.
  2. Shyshkina O.O. A novel synthesis and transformations of isothiochroman 2,2-dioxide / Olena O. Shyshkina, Tetyana M. Tkachuk, Tetiana A. Volovnenko [et al.] // Tetrahedron Letters. – 2012. – Vol. 53. – P. 4296 – 4299.
  3. Shishkin O.V. Role of different molecular fragments in formation of the supramolecular architecture of the crystal of 1,1-dioxo-tetrahydro-1λ6-thiopyran-3-one / Oleg V. Shishkin, Volodymyr V. Medvediev, Olena O. Shyshkina [et al.] // CrystEngComm. – 2012. – Vol. 14. – P. 8698 – 8707.
  4. Tkachuk T.M. Novel transformations of isothiochromen-4-one 2,2-dioxide / Tetyana M. Tkachuk, Olena O. Shyshkina, Tetiana A. Volovnenko [et al.] // Monatsh. Chem. – 2013. – Vol. 144. – P. 263 – 271.
  5. Пат. 106793 Патент України, МПК (2014/01) С07D 335/00 С07D 495/04 (2006.01). Трициклічні конденсовані похідні ізотіохроман-2,2-діоксиду та спосіб їх отримання / Ткачук Т.М., Шишкіна О.О., Коваленко Н.В., Воловенко Ю.М.; заявник та власник КНУ імені Тараса Шевченка. – № а 2012 13903 ; заявл. 06.12.12 ; опубл. 10.10.14, Бюл. № 19.