Мілохов Демид СергійовичМілохов Демид Сергійович

Адреса: Київ-01033, вул. Л. Толстого, 12

Електронна пошта: milokhovds@gmail.com

Телефон: (044) 239-33-12

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук (2014 р.)

Посада: науковий співробітник кафедри органічної хімії хімічного факультету

Кандидатська дисертація: «Синтез функціоналізованих азолів та азинів на основі 2-гетарил-2-(тетрагідро-2-фураніліден)ацетонітрилів»

Наукові інтереси: oрганічний синтез, гетероциклічна хімія, біоорганічна хімія, молекулярна та ЯМР-спектроскопія, хроматографія

Публікації: автор 10 статей, близько 20 тез доповідей та 2 патентів України.

Основні публікації

  1. Demyd S. Milokhov, Olga V. Khilya, Yulian M. Volovenko, Gennady V. Palamarchuk, Oleg V. Shishkin. The reaction of 2-hetaryl-2-(tetrahydro-2-furanyliden)acetonitriles with 1,3-N,N-binucleophiles // Synlett. – 2012. – Vol. 23, № 14. – P. 2063 – 2068.
  2. D. S. Milokhov, O. V. Khilya, A. V. Turov, R. I. Zubatyuk, G. V. Palamarchuk, O. V. Shishkin, A. A. Chekotilo, Yu. M. Volovenko. Reactions of 2-(2-hetaryl)-2-(tetrahydrofuran-2-ylidene)acetonitriles with tertiary amines // Chem. Heterocycl. Compd. – 2013. – Vol 48. – P. 1761–1769.
  3. Khilya O.V., Milokhov D.S., Postupalenko V.Yu., Turov A.V., Volovenko Y.M. A ring opening reaction of 2-hetaryl-2-(tetrahydro-2-furanylidene)acetonitriles with amino acids // Monatsh. Chem. – 2013. – Vol 144. – P. 1071–1079.
  4. Demyd S. Milokhov, Olga V. Khilya, Alexander V. Turov, Volodymyr V. Medviediev, Oleg V. Shishkin, Yulian M. Volovenko. Hydroxypropyl substituted nitrogen bridgehead fused cyanopyridines // Tetrahedron. – 2014. – Vol 70. – P. 1214–1222.