Іван Олегович Ромащенко

Адреса: Київ-01601, вул. Володимирська 60

Електронна пошта: iromashchenko@gmail.com

Телефон: +38(066)395-9296

Науковий ступінь: к.ю.н. (2015)

Посада: асистент кафедри цивільного права

Дисертація: – кандидатська «Зміна та припинення цивільного правовідношення як способи захисту цивільних прав»

Наукові інтереси: вивчення способів захисту цивільних прав, пошук підходів щодо удосконалення їх правового регулювання, а також імплементація європейських стандартів в праві України

Публікації: автор більш ніж 30 наукових публікацій (в т.ч. статті, науково-методична література та тези доповідей)

Книги:

  1. Maydanyk RA, Tsyura VV, Romashchenko IO. Methodical standard of higher legal education: forms of training and competencies of lawyers. In: Maydanyk RA (ed.). Almanah of Civil Law. – Alerta, 2015. – P537-545. (in Russian).

Наукові статті:

  1. Romashchenko I. Correlation of liability measures, sanctions and ways of defense in civil law. Prologue. 2013. 3: 26-29. (in Russian).
  2. Romashchenko I. Notion of civil legal relationship and its structure. Legal Journal. 2014. 2/3 (140/141): 59-63. (in Ukrainian).