Склад ради

Голова Ради Молодих Вчених 


ПІДРОЗДІЛ ГОЛОВА РМВ
(підрозділу)
ПОСАДА ПОЧАТОК
ЧЛЕНСТВА
КОЛИШНІ
ЧЛЕНИ
КНУТШ ОСТАПЕНКО
Роман Володимирович
,
Голова РМВ КНУТШ
асист., канд.
фіз.-мат. наук
2023
Географічний
факультет
КАНДІЙ
Марія Олександрівна
аспірантка 2023 Бончковський Олександр Сергійович
Економічний
факультет
МИХАЛЬСЬКА
Олена Леонідівна
канд. екон. наук, доц.,
доц. каф. обліку та аудиту
2021 Вікулова Альона Олегівна
Факультет
інформаційних
технологій
ФЕСЕНКО
Андрій Олексійович
канд.тех. наук, доц., доц. каф. кібербезпеки та захисту інформації 2020
Історичний
факультет
ЗАЦЕПІЛО
Валентин Євгенович
аспірант 2023 Пількевич Вікторія
Факультет
комп’ютерних наук
та кібернетики
ШЕВЧУК
Юлія Михайлівна
Механіко-математичний
факультет
ЗУБЧЕНКО
Володимир Петрович
канд. фіз.-мат. наук,
доц. каф. теорії ймовірн.,
статист. та актуарної матем.
2012
Факультет
психології
ПРОСКУРНЯ
Аліна Сергіївна
канд. психолог. наук, асист.
каф. психодіагностики
та клініч. психолог.
2020
Факультет радіофізики,
електроніки та
комп’ютерних систем
МОХОНЬКО
Олександр Ігорович
аспірант 2023 Комаров Андрій Олександрович
Факультет
соціології
ХЕЛАШВІЛІ
Аліна Важаївна
аспірантка 2022 Мороз Євгенія Олегівна (асистент кафедри теорії і історії, к. соціол. н.)
Фізичний
факультет
Остапенко Роман Володимирович Ніколаєнко Тимофій Юрійович
Філософський
факультет
ТАСЕНКО
Михайло Володимирович
аспірант 2023 Соболєвський Ярослав Андрійович (доцент кафедри історії філософії, кандидат філософських наук)
Хімічний
факультет
КОРЖАН
Людмила Петрівна
аспірантка 2023 Москвіна Вікторія Сергіївна, Мілохов Демид Сергійович
ННЦ «Інститут біології» ТЕСЬОЛКІНА
Тетяна Сергіївна
асист. каф.
екол. та зоол.
2024 Смірнов Олександр Євгенович
ННІ високих технологій КРАВЕЦЬ
Ірина Олександрівна
Військовий інститут ПРИСТАШ
Анастасія Сергіївна
ад’юнкт
(штатний)
ВІКНУ
2023 Роллер Вікторія Миколаївна (ад’юнкт науково-організаційного відділення), Гребенюк Леся Володимирівна
ННІ «Інститут геології» ОСИПЕНКО
Вікторія Юріївна
канд. геолог. наук,
інженер
2023 Чернов Анатолій Петрович (аспірант, геофізик)
ННІ журналістики КАТЕРИНИЧ
Петро Вікторович
докт. філос.,
викладач кафедри
кіно-і телемистецт.
2023 Гаврилець Юрій Дмитрович (асистент кафедри соціальних комунікацій, кандидат наук із соціальних комунікацій)
ННІ міжнародних відносин МЕТЕЛЄВ
Іван Тарасович
Хмара Марина Петрівна
ННІ філології СЕВАСТЮК
Марія Ігорівна
аспірантка 2021
ННІ права ДЕНИСЮК
Марія Олексіївна
докт. філос., асист.
каф. труд. права
та права соц. забезп.
2024 Порицька Юлія Миколаївна, Айдинян Анжела Василівна, Сахарук Ірина Сергіївна (доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення, к.ю.н.)
ННІ публічного управління
та державної служби
САВОСЬКO
Тетяна Олегівна
аспірантка 2021

Колишній керівний склад РМВ