Харіна Олена Олегівна

Адреса: Київ-01103, вул. Льва Толстого, 14а, к. 12

Електронна пошта: o_kharina@ukr.net

Телефон: +38 (098) 866 60 56; +38 (044) 239 34 74

Науковий ступінь: к.е.н. (2014)

Посада: науковий співробітник Науково-дослідної частини Київського національного університет імені Тараса Шевченка, секретар Ради молодих вчених

Дисертація: – кандидатська «Еколого-економічне управління діяльністю молокопереробних підприємств»

Наукові інтереси: Вивчення питання ефективної взаємодії суспільства та природи, поліпшення еколого-економічного управління діяльністю вітчизняних підприємств, застосування основних інструментів еколого-економічного управління діяльністю підприємств на практиці, розробка системи показників оцінки ефективності еколого-економічного управління, визначення пріоритетних напрямів екологізації виробництва продукції.

Публікації: автор більше ніж 30 наукових публікацій

Наукові статті:

  1. Харіна О.О. Екологічна стандартизація як засіб підвищення конкурентоспроможності молочної продукції в умовах сталого розвитку/ О.О. Харіна // Сталий розвиток економіки. – Хмельницький. – № 7 (17). – 2012. – С.197-201.
  2. Харіна О.О. Якість молочної продукції як об’єкт еколого-економічного регулювання/ О.О.Харіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Економіка / за заг. ред. проф. В.Д. Базилевича. – Вип. 140-141. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – С.131-134.
  3. Харина Е.О. Экологические принципы регулирования деятельности молоко-перерабатывающих предприятий в Украине / Е.О. Харина // Журнал «Вестник Карагандинского экономического университета: экономика, философия, педагогика, юриспруденция». – Караганда: Изд-во: типография Карагандинского экономического университета, 2011. – № 3 (22). – С.82-86.