УКРАЇНА – асоційований член у Рамковій програмі ЄС з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020»

http://rmn.knu.ua/wp-content/uploads/2015/03/Horizon2020-pr-2.pdf