Університет відзначив Всесвітній День Науки

Цьогоріч Київський університет приєднався до міжнародної традиції відзначення Всесвітнього дня науки – інтернаціонального свята, що було започаткованого ЮНЕСКО 10 листопада 2001 року й відтоді щорічно відзначається в усьому світі. Повна назва свята звучить як «Всесвітній день науки в ім’я миру та розвитку» (“World Science Day for Peace and Development”), а його витоки лежать в усвідомленні світовою спільнотою користі науки та її ролі у підвищенні якості життя людства, необхідності глобальної взаємодії між наукою та суспільством і залучення громадськості до широкої дискусії із пов’язаних питань.

Цього року Всесвітній день науки проходив під девізом «Якісна наукова освіта: забезпечимо сталий розвиток для кожного» (“Quality Science Education: ensuring a sustainable future for all”), який ілюструє добре відому істину: якісна освіта сьогодні неможлива без глибокого залучення молодих науковців до вирішення найбільш актуальних проблем сучасної науки.
Сучасна наука не має меж ні географічних, ні етнічних чи національних, навіть розмежування різних дисциплін та напрямків наукових досліджень стає чимдалі більш умовним. Усе частіше найбільш значущі наукові відкриття спираються на досвід та зусилля науковців з різних галузей, стаючи результатом поєднання, наприклад, фізики з хімією та біологією, лінгвістики з машинним навчанням та аналізом алгоритмів, економіки та фінансів – із математичною статистикою та теорією ймовірностей тощо.

Київський університет має вагомі здобутки в побудові якісної міждисциплінарної освіти, адже протягом декількох років студенти навчаються за такими міждисциплінарними спеціальностями як «медична фізика», «актуарна математика та страхова справа», «біофізика», «соціальна інформатика», «економічна кібернетика» тощо.
Для популяризації науки серед активних та цілеспрямованих молодих людей університету й підтримання високого рівня підготовки випускників важливим виступає якнайширше залучення молоді до наукової роботи.

На вирішення цих задач і був спрямований круглий стіл під назвою «Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень», організований Радою молодих вчених КНУ. Його метою було створення майданчику для вільного спілкування та обміну думками і досвідом між молодими вченими з різних галузей науки, висвітлення переваг міждисциплінарних досліджень та заохочення до створення нових міждисциплінарних наукових проектів.

Захід викликав неабияку зацікавленість як серед науковців Київського університету імені Тараса Шевченка, Національного університету харчових технологій, Малої Академії Наук, так і серед молодих вчених академічних установ: Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова, Інституту хімії високомолекулярних сполук, Інституту молекулярної біології та генетики НАН України; Інституту розведення і генетики тварин НААН України. Також учасниками Всесвітнього дня науки стали учні Київського природничо-наукового ліцею № 145.

В рамках круглого столу молодими вченими загалом було представлено 14 доповідей. Протягом двох днів, 10 та 11 листопада, учасники мали можливість презентувати напрямки власних наукових досліджень та здобуті у них результати й окреслити можливості пошуку серед своїх колег-науковців, що працюють у суміжних галузях, нових наукових партнерів для спільних міждисциплінарних досліджень. Свої вітання учасникам заходу під час його урочистого відкриття висловили Ректор КНУ Л.В.Губерський, проректор з наукової роботи С.А.Вижва та голова Ради молодих вчених КНУ Г.М.Толстанова.

Доповідям молодих дослідників передували лекції досвідчених вчених. Так, професор кафедри теорії ймовірностей, математичної статистики та актуарної математики механіко-математичного факультету КНУ, д.ф.-м.н. Ростислав Євгенович Майборода представив лекцію на тему «330 років статистики», у якій навів приклади застосування статистичних методів у астрономії, біології, історії та філології, та проаналізував зміни у підходах до методів статистико-імовірнісного аналізу протягом століть розвитку науки.

Доцент кафедри інтелектуальної власності юридичного факультету КНУ, к.ю.н. Юрій Володимирович Носік у своїй лекції «Охорона прав інтелектуальної власності на результати наукової творчості» висвітлив правові засади охорони прав інтелектуальної власності на результати наукової творчості та особливості охорони авторських прав та прав промислової власності на результати наукових досліджень.

Декан факультету інформаційних технологій КНУ, д.т.н., професор Юрій Миколайович Тесля представив лекцію «Професійне управління проектами: наука, мистецтво, практика», в якій привернув увагу слухачів до важливості професійного управління проектами як необхідної умови їх успішності, та розкрив особливості, методи та інструменти професійного управління проектами в умовах України.

Завідувач кафедри міжнародної економіки КНУ, д.е.н., професор Алла Олексіївна Старостіна та завідувач науково-дослідним сектором «Центр економічних досліджень», к.е.н. Володимир Анатолійович Кравченко прочитали для учасників круглого столу лекцію на тему «Гранти і тендери у фінансуванні університетської науки», в якій розглянули можливості та напрями залучення позабюджетних джерел фінансування університетської науки за допомогою грантів та тендерів.

Змістовні та натхненні доповіді визначних вчених стали вагомою мотивацією для учасників круглого столу, – яких налічувалося понад 50, – до продовження подальшої наукової роботи, створення та розвитку нових наукових проектів та дослідницьких груп й ефективної взаємодії з партнерами, що працюють у суміжних галузях.

Київський університет усіляко сприяючи інтеграції освіти із сучасною міждисциплінарною наукою, й надалі докладатиме зі свого боку всіх зусиль для підтримки молодих вчених та сприяння їхнього особистісного та професійного розвитку. Не викликає сумніву те, що традиція святкування в Київському університеті Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку буде продовжена в майбутньому, а сумлінна праця молодих вчених стане ще одним поштовхом для процесу розвитку нової української держави.Ростислав Євгенович Майборода
Юрій Володимирович Носік
Юрій Миколайович Тесля
Володимир Анатолійович Кравченко