Посилання

1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2. Науковий портал “Ломоносов” Московського Державного Університету

3. Перелік українських наукових журналів, які реферуються в базі Scopus

4. Український науковий клуб

5. Ресурс для оформлення літератури за правилами ДАК

6. Державний фонд фундаментальних досліджень

7. Національний контактний пункт програми “Горизонт-2020” у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

8. Що таке плагіат і як його уникнути?

9. Наказ МОН України від 06.11.2015 №1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266»

10. Бескоштовна платформа The Network of Practical Innovations, що дозволяє залучати зацікавлених інвесторів та просувати інноваційні розробки українських вчених