VІI Всеукраїнська науково-практична конференцiя студентiв, аспiрантiв i молодих учених «Об’єднанi наукою: перспективи мiждисциплiнарних дослiджень», 12-13 листопада 2020 р.

Шановні молоді науковці! Шановні учасники конференції!

Радi вiтати вас на VІI Всеукраїнськiй науково-практичнiй конференцiї студентiв, аспiрантiв i молодих учених «Об’єднанi наукою: перспективи мiждисциплiнарних дослiджень», яка вже сьомий рік поспіль збирає представникiв рiзних царин науки задля обмiну досвiдом та демонстрацiї переваг мiждисциплiнарних дослiджень.
Наша конференцiя, що постала на смiливiй iдеї зiбрати разом талановиту молодь приурочена до Всесвiтнього дня науки в iм’я миру й розвитку, а це означає, що її головною метою є об’єднання молодих вчених з рiзних галузей знань задля розв’язання актуальних завдань сьогодення, гiдної вiдповiдi викликам, що нинi постають перед нами.

Незважаючи на виклики сьогодення, всесвітню пандемію, дистанційне навчання – на конференцію зареєстровано близько 150 учасників з різних куточків України та разних закладів вищої освіти.

Цього року наша конференцiя присвячена таким мiждисциплiнарним напрямкам:
• економiчнi, правовi, iнформацiйнi та соцiальнi аспекти нацiональної безпеки;
• новiтнi матерiали та технологiї для потреб суспiльства;
• інформаційно-комунікаційні технології та штучний інтелект: актуальні проблеми застосування та перспективи впливу на суспільство;
• засади сталого розвитку в контексті новітніх викликів сучасності.

Бажаємо учасникам приємних вражень вiд нашого заходу, нових iдей, зустрiчей та наукових звершень!

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

ЗБІРКА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Об’єднанi наукою: перспективи мiждисциплiнарних дослiджень, 12 листопада 2020 р.

Об’єднанi наукою: перспективи мiждисциплiнарних дослiджень, 13 листопада 2020 р.

Download the PDF file .