Відкритий лист Рад Молодих Вчених щодо зменшення фінансування на освіту і науку

Президенту України
Голові Верховної Ради України
Прем’єр-міністру України

Відкритий лист

Вельмишановні Петре Олексійовичу,
Володимире Борисовичу, Арсенію Петровичу!

Як стало відомо з офіційних джерел, до Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України внесено «Проект Закону про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» №1577 від 22 грудня 2014 року. Цей документ містить пропозиції щодо скорочення видатків з держбюджету на такі галузі, як освіта, наука та культура. Інформація про такі скорочення викликала занепокоєння в науково-освітянській спільноті, яка висловила свій протест у листі до Президента України від Профспілки працівників освіти і науки України №02-5/560 від 9 грудня 2014 року, а також у листі Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України до Кабінету Міністрів України №04-23/10-1104 від 15 грудня 2014 року.

Ми, молоді науковці України, також висловлюємо глибоку стурбованість та закликаємо не допустити прийняття рішень, що обмежать доступ громадян до освіти та негативно вплинуть на загальний інтелектуальний рівень молоді, науково-технологічний розвиток держави та рівень культури в суспільстві.

У ці непрості часи, що переживає зараз народ України, на перший план виходять питання підтримки національного духу, обороноспроможності й конкурентоздатності держави. Ми вважаємо, що запропоновані Кабінетом Міністрів зміни до нормативних актів неминуче призведуть до погіршення становища в усіх цих сферах. Так, виключення з Закону України «Про освіту» норми про гарантію державою права на отримання та оплату повної загальної середньої освіти молоді ставить громадян перед необхідністю самостійно сплачувати освітні послуги, що з урахуванням критичного стану економіки і постійного зниження купівельної спроможності національної валюти призведе до обмеження можливості отримання навіть середньої освіти (не кажучи вже про вищу) для значної частки населення. Стратегічним наслідком цієї законодавчої зміни стане зниження освітнього й культурного рівня населення та інтелектуального-виробничого потенціалу країни в цілому.

Чисельні запропоновані норми законопроекту призведуть до значного недофінансування і скорочення кількості установ в галузях освіти й науки, що погрожує довести їх до катастрофічного стану. Насамперед, це викличе масовий відтік молоді з цих професій, що фактично зупинить сталий процес передачі знань і досвіду та поставить під загрозу майбутнє України, яке має базуватися на інноваційних засадах і високому професіоналізмі в усіх сферах діяльності. Скорочення фінансування освіти і науки призведе до занепаду цілого ряду високотехнологічних галузей (машинобудування, прикладна хімія, авіація, ядерна фізика, кріогеніка, електро- та теплоенергетика тощо), які потребують постійного надходження висококваліфікованих фахівців. У свою чергу це призведе до значного спаду власного виробництва та суттєво зменшить можливості України конкурувати на світовому ринку.

Революція Гідності заклала фундамент для активізації громадянського суспільства та надала значний поштовх формуванню у громадян національної свідомості, яка має виховуватись у культурному контексті, чим, у свою чергу, займається науково-освітня галузь, культурні та мистецькі заклади. Додамо, що мистецька галузь є однією з найконкурентоздатніших на європейському та світовому рівнях, де встановлено безліч контактів творчої інтелігенції з європейськими колегами. Такий стан речей у мистецтві сприяє не тільки культурній, але й економічній євроінтеграції України. І саме в цей час пропонується скасувати доплати (за вислугу років, наукове звання, вчений ступінь тощо), матеріальну допомогу та інші надбавки, премії, винагороди, заохочення для працівників у сферах культури, освіти і науки, хоча рівень оплати цих працівників в нашій країні вже зараз є суттєво меншим порівняно з середньої оплатою праці в інших галузях, не кажучи вже про співставлення зі стандартами країн Західної Європи. Це призведе до підвищення витоку талановитих діячів культури й мистецтва, а також висококваліфікованих спеціалістів з України і до поглиблення економічної та соціальної кризи.

Рішуче закликаємо вас не допустити прийняття антисоціальних норм та правок до нормативних актів України!

Ради молодих учених
Харківського національного університету мистецтв,
Національного фармацевтичного університету,
Харківського національного медичного університету,
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»,
Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»,
Харківського національного автомобільно-дорожнього університету,
Київського національного університету імені Т. Шевченка,
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»,
Національного університету «Львівська політехніка»,
Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича,
Науково-технологічного комплексу «Інститут монокристалів» Національної академії наук України,
Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» Національної академії аграрних наук України.

Харківська обласна рада молодих учених і спеціалістів

Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України