Всеукраїнська конференція молодих вчених «Метеорологія, гідрологія, моніторинг довкілля у контексті екологічних викликів сьогодення»

Download the PDF file .

Приклад оформлення тез

Вимоги до змісту та оформлення тез Конференції