Зміни до закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

02.06.2015 року Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроект №2620 «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (щодо звільнення від призову на військову службу під час мобілізації викладацького складу вищих навчальних закладів та наукових співробітників). Також парламентарі підтримали пропозицію про підготовку даного законопроекту до другого читання за скороченою процедурою. Даний законопроект пропонує звільнити від мобілізації викладачів ВНЗ, які мають навчальне навантаження не менше 0,5 ставки, науковий ступінь, вчене звання, а також наукових співробітників, які мають науковий ступінь та звання, науково-дослідних інститутів, центрів, лабораторій, закладів, прирівняних до них, ведуть наукову діяльність та дослідження в прикладній та фундаментальній науці.

Подробиці на сайті Верховної Ради України: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54757