Зміни до положення про конкурс проектів молодих учених

Шановні колеги!

Наказ про зміни до положення про конкурс проектів молодих учених заюстовано та передано на систематизацію на сайт ВР. Нова редакція набуде чинності після опублікування 23-го червня.

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0655-17